Båtförsäkring

Med vår båtförsäkring kan du njuta av båtlivet. Vi finns till hjälp om du skulle råka tanka bränsle i vattentanken eller kanske behöver bogsering.

Ange båtmodell och ditt personnummer i nästa steg för att se ditt pris. 

Försäkra din båt till ett bra pris

Med vår båtförsäkring får du ett prisvärt skydd för din båt och dina saker både inför, under och efter säsongen. Om olyckan skulle vara framme gör vi vårt yttersta för att du ska få hjälp så snabbt som möjligt med kunnig och smidig skadehantering i samarbete med Svenska Sjö. 

Exempel på vad som ingår i vår båtförsäkring:

 • Skydd som täcker skada ute på sjön, vid sjösättning, upptagning, transport på land, brand, stöld och skadegörelse.
 • Assistans – dygnet runt, året om.
 • Allriskförsäkring (drulle) – ersätter skada på eller förlust av båtutrusning genom plötslig och oförutsedd händelse, till exempel tappad propeller. 

Fördelar med att ha din båtförsäkring hos oss:

 • Möjlighet att välja mellan olika självrisknivåer.
 • Flera val av tillläggsförsäkringar. 
 • 10 % rabatt om du är medlem i båtklubb ansluten till Svenska Båtunionen eller segelsällskap anslutet till Svenska Seglarförbundet eller Svenska Kryssarklubben.
 • 10 % rabatt för dokumenterad nautisk kompetens.
 • Bonuspoäng på hela försäkringskostnaden för dig som är stammis på ICA.

Gör en redan bra båtförsäkring ännu bättre

Om du vill utöka din båtförsäkring till att även inkludera jolle- och maskinskydd kan du göra det genom att välja vårt pluspaket. Jolleskyddet kan ge dig ersättning för skadad eller stulen jolle. Maskinskyddet kan ersätta skada på motor, backslag/drev, motorinstrument, elkomponenter och kablar till motorinstrument som har orsakats av plötslig och oförutsedd händelse.

Försäkra segelbåt 

I vår segelbåtsförsäkring ingår ett omfattande skydd specifikt för mast och rigg. Även stöld, brand, sjöskada, sjöassistans, rättsskydd och en ansvarsförsäkring ingår. Du kan också hyra ut din segelbåt till en annan privatperson utan att behöva teckna en tilläggsförsäkring.

Försäkra motorbåt

Vår motorbåtsförsäkring har ett omfattande skydd som bland annat täcker skador vid brand, stöld och skada ute på sjön tillsammans med en ansvarsförsäkring. Och eftersom en motorbåt ofta har flera och stora glaspartier som kan skadas har vi även inkluderat glasskada i vår försäkring. Precis som med segelbåt kan du också hyra ut din motorbåt till en privatperson utan att du behöver teckna tilläggsförsäkring.

Båtassistans – så funkar det 

Skulle du hamna i en akut situation som du inte kan hantera själv kan du vara trygg med att assistans alltid ingår i din båtförsäkring. Du når vår assistans via telefon dygnet runt, året om. De kan hjälpa till med bogsering, hemtransport, motorkonsultation eller leverans av reservdelar och bränsle.

ICA båtförsäkring assistans: 08-541 717 68

Måste man ha båtförsäkring? 

Alla båtägare bör ha en båtförsäkring. Om du inte har en båtförsäkring med ansvarsförsäkring, kan du behöva betala stora kostnader om du skulle råka orsaka skador på andra båtar, bryggor eller människor. Hemförsäkringens ansvarsförsäkring gäller inte i dessa fall. Dessutom behöver du förstås stå för eventuella skador på din egen båt.

Det finns däremot inget lagkrav som säger att du måste ha en båtförsäkring.

Båtförsäkring som kan ge extra ICA-bonus

Vi vill belöna dig som är en trogen ICA-kund! Du som är stammis på ICA får förutom stammispoäng på hela försäkringskostnaden även en extra bonusutbetalning i januari varje år på upp till 500 kronor om du har tre eller fler försäkringar hos oss. Läs mer om hur samlingsbonus och bonus på ICA Försäkring funkar.

ICA båtförsäkring har tagits fram och distribueras i samarbete med Svenska Sjö AB. Förmedlare är Svenska Sjö AB, Västerhamnsplan 2, 185 31 Vaxholm. Orgnr: 556221-0343. Telefon: 010-490 49 00. E-post: info@svenskasjo.se. Läs mer om Svenska Sjö.

Vad täcker båtförsäkringen?

 • Ansvar – Försäkringen ersätter skada på annan person eller egendom om du blir skadeståndsskyldig.
 • Rättsskydd – Ersättning för advokat- och rättegångskostnader vid tvister som kan uppstå vid till exempel köp och försäljning av båten.
 • Stöld och skadegörelse – Ersätter skada och förlust genom stöld, stöldförsök eller skadegörelse.
 • Uppläggning och transport – Ersätter om båten skadas vid lyft, transport eller vid uppställning genom en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse.
 • Brandskada – Ersättning om båten skadas av brand, blixtnedslag eller explosion.
 • Glasskada – Ersätter skada på vindruta, fribordsglas och andra glasdörrar eller glasluckor upp till 35 % av försäkringsvärdet.
 • Sjöskada – Ersätter skador orsakade av grundstötning, sammanstötning, kantring eller hårt väder (minst 14 m/s). För segelbåtar ersätts också skada på mast och rigg orsakad av plötslig och oförutsedd händelse. För motorbåtar ersätts plötslig skada på vindruta eller annan glasdörr eller glaslucka.
 • Uthyrning privat – Du har rätt att hyra ut din båt till privatperson utan att behöva teckna tilläggsförsäkring. Extra självrisk tillkommer.
 • Assistans – Assistans ingår i försäkringen dygnet runt, året om.
 • Personlig utrustning – Ersättning för din och din besättnings personliga utrustning upp till 10 000 kr.
 • Elektronisk utrustning – ingår upp till 10% av försäkringsvärdet.
 • Båtvagn – ersätter oregistrerad båtvagn upp till ett värde av högst av 20 000 kr.    
 • Allrisk (drulle) – Ersätter skada på eller förlust av båtspecifik utrustning genom plötslig och oförutsedd händelse, till exempel tappad propeller eller en utombordare som lossnar och förloras överbord. Högsta ersättning är 50 000 kr.

För klubbmedlemmar ingår:

 • Maskinskada – Ersätter skada på motor, backslag/drev, motorinstrument, elkomponenter och kablar till motorinstrument orsakad av plötslig och oförutsedd händelse. Gäller för motorer upp till 5 år.

Med plustillägget ingår:

 • Släpjolle – Ger ersättning för skada på eller stöld av släpjolle.
 • Maskinskada – Ersätter skada på motor, backslag/drev, motorinstrument, elkomponenter och kablar till motorinstrument orsakad av plötslig och oförutsedd händelse. 

Separata tillägg du kan köpa:

 • Utökad ersättning för personlig utrustning – För att utöka skyddet för din personliga utrustning kan du höja grundbeloppet som ersätter upp till 10 000 kr.
 • Utökad ersättning för elektroniska instrument – Har du elektronisk utrustning som motsvarar mer än 10 % av försäkringsvärdet kan du teckna en tilläggsförsäkring på valfritt belopp.
 • Utökad maskinskada – Ersätter skada på motor, backslag/drev, motorinstrument, elkomponenter och kablar till motorinstrument orsakad av plötslig och oförutsedd händelse upp till att motorn är 14 år gammal. Kan tecknas fram till att motorn är högst 10 år gammal.
 • Släpjolle – Du kan teckna försäkring för släpjolle som skadas eller går förlorad till värde upp till 30 000 kr.

Självrisker för båtförsäkringen

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får stå för vid varje skadetillfälle. Du kan välja mellan olika självrisker. Ju högre självrisk, desto lägre pris på försäkringen. Vid båtassistans betalar du ingen självrisk.

De självrisker du kan välja mellan är

 • 3000 kronor (vid sjöskada 5 500 kronor)
 • 5 000 kronor (vid sjöskada 10 500 kronor)
 • 10 000 kronor (vid sjöskada 25 000 kronor)

För båtklubbsmedlemmar finns även alternativet 2 000 kr (vid sjöskada 3 500 kr). 

Särskild självrisk för vissa skador, exempelvis

 • Ansvarsskada: Självrisken är 2 500 kr. Om föraren är under 18 år vid skadetillfället och saknat nautisk kompetens är självrisken 5 000 kr.
 • Rättsskydd: Självrisken är 2 500 kr samt 20 procent av överskjutande kostnader.
 • Maskinskada: Självrisken är densamma som den valda självrisken för sjöskada.
 • Släpjolle: Självrisken är 2 000 kr.
 • Sjöskada under perioden 1 november till 31 mars: Försäkringen gäller med en tilläggssjälvrisk om 5 000 kr.
 • Uthyrning: Vid skada som inträffar när båten är uthyrd tillkommer en tilläggssjälvrisk på 5 000 kr.
 • Glasskada: Självrisken för en glasskada är 20 % av skadekostnaden, dock lägst den valda grundsjälvrisken.

Se fullständiga villkor för mer information.  

Information om distans- och hemförsäljningslagen och försäkringsförmedlingslagen

För båtförsäkringar som tecknas genom ett distansavtal finns möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar från det att försäkringen tecknats.

ICA Försäkring har Finansinspektionens tillstånd att bedriva försäkringsverksamhet och agerar försäkringsgivare av båtförsäkring.

Försäkringsgivare

ICA Försäkring AB | Org. nr. 556966-2975 | Säte: Solna
Besöksadress: Kolonnvägen 20, Solna

Förmedlare

Svenska Sjö AB | Org. Nr. 556221-0343
Västerhamnsplan 2, 185 31 Vaxholm
Telefon: 010-490 49 00
E-post: info@svenskasjo.se

› Förhandsinformation avseende försäkringsdistribution och försäkringsförmedling (pdf)

› Lagen om försäkringsdistribution båt (pdf)

Villkor och skadeanmälan

   
Läs igenom och spara ned informationen så har du tillgång till den när du behöver.

Anmäl skada

Är du rätt försäkrad?

Vi kan kontakta dig för en försäkringsgenomgång och se till att du är rätt försäkrad eller hjälpa dig att räkna fram ett pris på en ny försäkring.

› Fyll i dina kontaktuppgifter här

Drömmer du om en båt?

Susa fram i en motorbåt eller glida fram med vinden i en segelbåt? Hos ICA Banken kan du låna till en ny båt. 

› Till ICA Bankens båtlån