Husbilsförsäkring

  Skydd för det du förvarar i husbilen
  Ersättning vid avbruten semester
  Stammispoäng på hela försäkringskostnaden


Genom att klicka på "Se ditt pris" bekräftar jag att jag har haft möjlighet att ta del av ICA Försäkrings rutiner och villkor för behandling av personuppgifter.

Med vår husbilsförsäkring har du ett bra skydd om något händer med husbilen eller det du och din familj förvarar i den. Har du minst halvförsäkring betalar du aldrig mer än 1 500 kronor i självrisk om rutan måste bytas.

Fuktskada på din husbil – så gäller din försäkring

Fuktskada på husbilen? Väljer du helförsäkring ingår ett läckageskydd om det börjar läcka från vattentanken eller ledningar. Och skulle du få skador på husbilen och tvingas avbryta husbilssemestern i förtid kan du få ersättning för semesteravbrott.

Vad är försäkrat?

Vår försäkring för husbil gäller såväl för själva husbilen som för dina och din familjs saker som förvaras i husbilen, upp till ett värde av ca 22 500 kronor.  Har du dessutom hemförsäkring eller villaförsäkring hos oss är era tillhörigheter i husbilen försäkrade upp till sammanlagt ca 122 500 kronor, eller hela 222 500 med Hemförsäkring Plus. Om något skulle hända och du har både husbilsförsäkring och hemförsäkring hos oss betalar du dessutom bara en självrisk.

Ersättning om du tvingas avbryta din semester

Om du måste avbryta din husbilssemester på grund av en skada på husbilen och har helförsäkring har du möjlighet att få ersättning per förlorad dag. Du kan välja mellan 300 kronor per dygn i kontantersättning eller 500 kronor per dygn i form av presentkort till ICA-butikerna och Apotek Hjärtat.

Ingen självrisk vid krock med djur

Kolliderar du med ett djur och får skador på husbilen för över 1 000 kronor gäller försäkringen utan självrisk.

Avställningsförsäkring när du inte använder husbilen

Om du ställer av husbilen i Vägtrafikregistret ändras hel- och halvförsäkringen automatiskt till en avställningsförsäkring, som täcker bland annat brand, glasskada, stöld och rättsskydd. Tänk på att avställningsförsäkringen bara gäller om husbilen befinner sig i Sverige. Har du endast trafikförsäkring kommer den att avslutas automatiskt när du ställer av bilen. När du vill ställa på bilen igen behöver du kontakta oss.

Extra skydd för dig med ICA Försäkrings husbilsförsäkring

När du köper husbilsförsäkring ingår det utan extra kostnad en Trafikolycksfall och Krishjälp efter olycka. Båda är utan självrisk.

Extra ICA-bonus

Vi vill belöna dig som är en trogen ICA-kund! Du som är stammis på ICA kan, förutom stammispoäng på hela försäkringskostnaden, även få en extra bonusutbetalning i januari varje år på upp till 500 kronor om du har tre eller fler försäkringar hos oss. Läs mer om hur samlingsbonus och bonus på ICA Försäkring funkar.

Tänk på!

  • Om du lånar ut din husbil mot betalning erbjuder vi endast trafikförsäkring.
  • Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till Gröna kort-systemet och vid transport mellan dessa länder. 
  • Det är du som äger och använder husvagnen som ska stå på försäkringen. Om du registrerar din husbil på någon annan riskerar du att bli utan ersättning om något skulle hända.

Jämför nivåerna i husbilsförsäkringen

Trafikförsäkring

Denna grundförsäkring är ett lagkrav för alla fordon i trafik. Enda undantaget är om du ställer av fordonet. Trafikförsäkringen ersätter personskador på förare och passagerare, men även skador på annans egendom om du exempelvis kör på en annan bil. För att få skydd för själva husbilen behöver du en halv- eller helförsäkring. I vår trafikförsäkring ingår utan kostnad också Trafikolycksfall och Krishjälp.

Halvförsäkring

Utöver det skydd trafikförsäkringen ger är husbilen skyddad vid brand och glasskador, stöld och inbrott samt skador på många av husbilens mekaniska och elektriska delar (upp till att husbilen har fyllt 8 år eller har körts längre än 12 000 mil). Halvförsäkringen ersätter även bärgning av husbilen till verkstad efter driftstopp, sanering av tank efter feltankning och förlorad bilnyckel. Du kan dessutom få rättskydd vid tvister kopplade till ditt bilägande.

Helförsäkring

Utöver det skydd du får med trafik- och halvförsäkring ingår vagnskadeförsäkring som ger dig skydd vid t.ex. plåt- och lackskador på själva husbilen efter trafikolycka, dikeskörning, djurkollision, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse, t.ex. om ett träd faller över husbilen. Helförsäkringen täcker även läckage från fast monterat tank- eller ledningssystem. Du har dessutom rätt till dagsersättning om du måste avbryta din semesterresa på grund av en från husbilsförsäkringen ersättningsbar skada. Ersättningen lämnas med 300 kr per dygn vid kontantersättning och 500 kr per dygn om ersättningen tas ut i form av ICA presentkort.

Försäkringsvillkoren i sin helhet hittar du här.

Vad ingår i husbilsförsäkringen?

  Trafik­försäkring Halv­försäkring Hel­försäkring

Trafikförsäkring

     

Trafikolycksfall

     

Krishjälp

 -    

Allrisk

 -    

Brand

 -    

Stöld

 -    

Glas

 -    

Räddning

 -    

Maskinskada

 -    

Rättsskydd

 -    

Ansvarsskydd

 -    

Vagnskada

 -  -  

Semesteravbrott

 -  -  

Läckage

 -  -  

Självrisker i husbilsförsäkringen

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får stå för vid varje skadetillfälle. Vid ersättning av en skada drar vi självrisken efter eventuella åldersavdrag men före eventuell nedsättning på grund av aktsamhetskrav.

Trafik

0 kr

Trafikolycksfall och krisförsäkring

0 kr

Brand

1 500 kr

Stöld

1 500 kr, ingen självrisk om husbilen har godkänd spårsändare

Glas

1 500 kr vid byte av ruta, 200 kr vid reparation av stenskott

Räddning

1 500 kr. Vid bärgning efter annan typ av skada, t. ex. vagnskada, tillämpas bara en självrisk, den högsta.

Maskinskada

1 500 kr eller 5 000 kr. Den högre självrisken gäller om husbilen är äldre än 2 år.

Rättsskydd

20 procent, lägst 1 500 kr

Ansvarsskydd

Samma självrisk som för vagnskada

Vagnskada

Lägsta självrisk 3 500 kr. Du kan själv påverka priset på din försäkring genom att höja självrisken till 6 000 kr. Vid kollision med djur gäller försäkringen utan självrisk.*

* Gäller vid skadekostnad över 1 000 kr.

Information om distans- och hemförsäljningslagen

För husbilsförsäkring som tecknas genom ett distansavtal finns möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar från det att försäkringen tecknats.

› Särskild information enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

› Förhandsinformation avseende försäkringsdistribution och försäkringsförmedling

Försäkringsgivaren ICA Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

Villkor och blanketter

Läs igenom och spara ned informationen så har du tillgång till den när du behöver.

Bilförsäkring

Bilförsäkring med fast pris

Med ICA Försäkrings bilförsäkring behåller du samma pris de första fem åren, så länge du är skadefri. Dessutom får du ett riktigt bra skydd för både dig och din bil.

› Läs mer om vår bilförsäkring

Är du rätt försäkrad?

Vi kan kontakta dig för en försäkringsgenomgång och se till att du är rätt försäkrad eller hjälpa dig att räkna fram ett pris på en ny försäkring.

› Fyll i dina kontaktuppgifter här

Drömmer du om en ny husbil?