På icaforsakring.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Jag förstår

Hantering av personuppgifter

Här beskriver vi hur ICA Försäkring behandlar dina personuppgifter.

Hantering av personuppgifter inom ICA Försäkring

Så skyddar vi personuppgifter

De personuppgifter som behandlas av ICA Försäkring hanteras i enlighet med personuppgiftslagens (SFS 1998:405) regler. I dagligt tal brukar denna lag kallas PUL. PUL syftar till att skydda enskilda individer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Här beskrivs vad personuppgifter är och hur vi inom ICA Försäkring behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifter är information kopplad till dig

Med personuppgift menas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en privatperson som är i livet.

PUL gäller för behandling av personuppgifter av såväl företag, myndigheter som enskilda individer.

Samtycke

Genom att du lämnar dina personuppgifter samtycker du som Kund till den efterföljande behandlingen av personuppgifter som beskrivs nedan.

Vi skyddar din integritet

Dina personuppgifter är skyddade hos oss. Vi inom ICA värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information som du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din identitet. Bara ett begränsat antal personer inom ICA har tillgång till informationen. ICA Försäkring sparar inte personuppgifterna längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla ICA Försäkrings ändamål med behandlingen.S

Så här behandlar ICA Försäkring dina personuppgifter

Personuppgifterna behandlas för att kunna administrera kundförhållandet, bedöma försäkringsansökan, utreda skadeärenden, fullgöra skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter enligt lag, av säkerhets- eller utredningsskäl, riskbedömning och statistik samt för att genomföra marknads- och kundanalyser och affärs- och metodutveckling i syfte att genom marknadsföring lämna information om egna, ICA-koncernens samt särskilda utvalda samarbetspartners varor och tjänster.

Exempel på uppgifter som behandlas

De personuppgifter som behandlas är till exempel namn och adressuppgifter, personnummer och i vissa fall uppgifter om ekonomiska förhållanden, medborgarskap och hälsotillstånd. Uppgifterna rör dig som kund men kan även beröra andra, till exempel medförsäkrades uppgifter.

Så får ICA Försäkring tillgång till uppgifterna

Uppgifterna hämtas normalt direkt från dig som kund men vi kan även få uppgifterna från någon av ICA Försäkrings samarbetspartners, försäkringsförmedlare eller via offentliga register såsom SPAR eller Fastighetsregistret.

Uppgifter kan lämnas ut i vissa fall

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till myndigheter till vilka personuppgifter måste lämnas ut enligt lag, till andra bolag inom ICA-koncernen samt till samarbetspartners till ICA Försäkring, ICA Banken eller ICA-gruppen och till försäkringsförmedlare som ICA Försäkring samarbetar med. Uppgifter kan även lämnas ut till underentreprenörer till ICA Försäkrings samarbetspartners.

Vidare kan uppgifter komma att lämnas ut till ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) samt till Larmtjänst för utredning av oklara uppgifter och eftersökning av stulen egendom.

Dokumentering av kommunikation

För att uppfylla säkerhets- och utredningsskälen ovan, äger ICA Försäkring rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikation mellan dig som kund och ICA Försäkring. Detta omfattar även din IP-adress. ICA försäkring kan även komma att kontrollera kundinformation mot sanktionslistor som ICA Försäkring enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig att tillämpa.

Reklam och förmånserbjudanden

Reklam och förmånserbjudanden kan bifogas tillsammans med utskick från ICA Försäkring eller via direktmarknadsföring per brev, på telefonnummer eller e-postadress som du som Kund angivit. Om du inte vill ha reklam eller förmånserbjudanden ska du meddela detta till ICA Försäkring, Kundtjänst, 504 82 Borås. Du kan också begära att uppgifter tas bort eller rättas om den skulle vara felaktiga eller ofullständiga.

Rätt att begära registerutdrag

ICA Försäkring AB är personuppgiftsansvarig. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas eller begära rättelse, ska du skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till ICA Försäkring, PUL-ombud, 504 82 Borås. Detta är kostnadsfritt om du gör det max en gång per år.

Vi tål att jämföras

På Konsumenternas.se kan du jämföra och se hur ICA Försäkrings försäkringar står sig mot andra försäkringsbolag.

Vår bilförsäkring är bland de topprankade i deras jämförelse.

› Till Konsumenternas.se

Besök oss på Facebook

Om du har en fråga om våra produkter, så svarar vi på frågor via Facebook alla dagar kl 8-22.

› Till ICA Försäkring på Facebook