Fråga 1

Vi vill säkerställa att du inte tecknar en försäkring som du inte kan nyttja, du måste därför både vara folkbokförd och bo i Sverige för att teckna försäkringen. Försäkringen är prissatt efter svenska förhållanden och försäkringens ersättningar är bland annat beroende av att du kan redovisa beslut från svenska myndigheter som stödjer dina krav.