Fråga 4

Varsel om permittering eller korttidsarbete anses också vara kännedom om risk för uppsägning och/eller arbetslöshet.