Barnförsäkring

 Sveriges bästa barnförsäkring på marknaden
 ICA-bonus på hela försäkringskostnaden
 500 kronor i bonus om barnet är under tre år
 Gör hälsodeklarationen enkelt online

Sveriges bästa barnförsäkring på marknaden

Bara det bästa är gott nog åt ditt barn. Vi erbjuder Sveriges bästa barnförsäkring som går att köpa på marknaden enligt Konsumenteras Försäkringsbyrås jämförelse. Bland annat för att vi erbjuder en av de högsta ersättningarna om ditt barn råkar ut för

- skada eller sjukdom som kan leda till bestående psykisk eller fysisk funktionsnedsättning
- skada eller sjukdom som kan leda till att barnet inte kan arbeta i framtiden.

Försäkringen ger också ett bra omvårdnadsbidrag till dig som förälder om barnet behöver vård hemma under en längre tid. Vi vet nämligen hur avgörande det kan vara.

Om du köper en försäkring till ditt barn innan barnet har fyllt tre år, får du som är stammis på ICA 500 kronor i extra bonus att handla för.

Tänk på att barnet ska vara utskrivet från BB.
*Försäkringsbeloppet påverkar vilken ersättning barnet får vid invaliditet och vissa diagnoser
Välj försäkringsbelopp*

Varför ska man ha barnförsäkring? 

Att vara förälder kan kännas oroligt många gånger. En barnförsäkring kanske inte minskar oron, men kan göra enorm skillnad om något faktiskt skulle hända.

Vi har fantastisk sjukvård i Sverige som hjälper oss vid sjukdomar och olycksfall. Men om ditt barn skulle råka ut för något som gör att hen får en bestående nedsättning och till exempel inte kan komma ut i arbete, kan en barnförsäkring ge ekonomiskt skydd i form av invaliditetsersättning. Ni kan också få hjälp med rehabilitering och hjälpmedel. Dessutom ingår kristerapi, både för barnet och övriga familjen.

Till skillnad från skolförsäkringen, som oftast bara gäller olyckor under skoltid, gäller en barnförsäkring både sjukdomar och olycksfall dygnet runt. 

Vid vilken ålder är det bra att teckna en barnförsäkring? 

Vi rekommenderar att du tecknar en barnförsäkring så tidigt som möjligt, helst direkt efter hemkomsten från BB. På det sättet får barnet ett bra skydd vid många av de sjukdomar och skador som det kan råka ut för under hela uppväxten.

Du kan förstås teckna barnförsäkring till ett äldre barn också, faktiskt hela vägen upp till 18-årsdagen. Barnförsäkringen gäller sedan fram till barnet fyller 25 år.

Barnförsäkring innan födsel 

För att en barnförsäkring ska gälla behöver det försäkrade barnet vara fött. En gravidförsäkring däremot gäller för både barnet och den gravida, innan födseln och under förlossningen. 

Sveriges bästa barnförsäkring på marknaden 

Enligt Konsumenternas Försäkringsbyrås oberoende jämförelse har vi Sveriges bästa barnförsäkring som går att köpa på marknaden, med ett betyg på 4,1 av 5 poäng. En av anledningarna till det är att vi är extra måna om att du ska ha ett bra skydd vid svår sjukdom, och har en av de högsta ersättningarna vid sjukhusvistelse. Läs hela jämförelsen på konsumenternas.se.

Vad skiljer sig mellan olika barnförsäkringar?

Vad som ersätts skiljer i princip inte mellan olika barnförsäkringar. Däremot kan det vara en enorm skillnad på hur stor ersättningen är. Skälet till att ICAs barnförsäkring får så hög placering i jämförelsen på konsumenternas.se är att vi ger mer än dubbelt så mycket i ersättning vid medicinsk och ekonomisk invaliditet jämfört med många andra stora, etablerade bolag. Vi vet hur avgörande de delarna kan vara för barnet och familjen.

Diagnosersättning

I vår barnförsäkring ingår en diagnosersättning. Det betyder att ni kan få en engångsersättning som motsvarar 10 procent av försäkringsbeloppet om barnet drabbas av en allvarlig sjukdom. Exempel på sjukdomar och tillstånd som diagnosersättningen täcker är MS, barnreumatism och allvarlig brännskada. Se hela listan och förutsättningarna i de fullständiga villkoren.

Gäller barnförsäkring vid autism och ADHD?

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som exempelvis ADHD och autism, har begränsat skydd i vår barnförsäkring. Samma sak gäller psykisk sjukdom och beteendestörningar.

Dessa diagnoser kan däremot täckas in av den diagnosersättning som ingår i försäkringen, om de till exempel leder till att ni får omvårdnadsbidrag via Försäkringskassan.

Byta barnförsäkring, hur funkar det?

Även om det inte är något vi rekommenderar, så går det rent tekniskt att byta barnförsäkring. Se bara till att du får en motsvarande försäkring godkänd i det nya bolaget, så att du inte får sämre villkor. Det är nämligen det som är risken om du byter.

Skulle ni upptäcka en sjukdom hos barnet kan det ibland bli lite bökigt att reda ut om det är det gamla försäkringsbolaget eller det nya som ska betala, eftersom det beror på när de allra första symtomen visade sig. Det kan också finnas en karenstid för sjukdomar i den nya försäkringen, vilket är viktigt att kolla upp innan du byter. Om ditt barn har en sjukdomshistoria kan det vara bra att tänka till en extra gång innan du byter, eller ha dubbla försäkringar under karenstiden.

Vad kostar barnförsäkringen och vad påverkar priset?

Vilket pris du betalar för din barnförsäkring beror på hur högt försäkringsbelopp du vill ha, vilket i sin tur styr hur stor ersättningen kan bli om det händer något. Hos oss kan du välja mellan fyra olika försäkringsbelopp, från 700 000 kronor till 2 500 000 kronor.

Du ser dina prisalternativ genom att först ange barnets ålder, högre upp på sidan.

Barnförsäkring med extra bonus på ICA

Vi vill belöna dig som är en trogen ICA-kund! Du som är stammis på ICA kan, förutom stammispoäng på hela försäkringskostnaden, även få en extra bonusutbetalning i januari varje år på upp till 500 kronor om du har tre eller fler försäkringar hos oss. Läs mer om hur samlingsbonus och bonus på ICA Försäkring funkar.

Information om distans- och hemförsäljningslagen

För barnförsäkring som tecknas genom ett distansavtal finns möjlighet att ångra köpet inom 30 dagar från det att försäkringen tecknats.

› Särskild information enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

› Förhandsinformation avseende försäkringsdistribution och försäkringsförmedling

Försäkringsgivaren ICA Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

Villkor och skadeanmälan

Läs igenom och spara ned informationen så har du tillgång till den när du behöver.

Skadeanmälan

Till skadehanteringen

Bra att veta

Rätten att ansöka om barnförsäkring

Jämför dina försäkringar med våra

Få koll på dina försäkringar och jämför pris och villkor med våra.

Stödsamtal via BlueCall ingår

När du har någon av våra försäkringar ingår stödsamtal via BlueCall. Genom appen kan du chatta eller ringa och prata med en terapeut för att öka välmåendet och förebygga psykisk ohälsa.

› Mer om samtalsstödet

Bonus på ICA Försäkring

Samlingsbonus på dina försäkringar

Du som har flera försäkringar hos oss kan få en extra bonusutbetalning i januari varje år, på upp till 500 kr. Härligt va?

› Läs mer om hur det funkar