Reseförsäkring långresa

  För resor upp till 1 år
  Ingen övre åldersgräns
  Hyrbilsförsäkring ingår

Reseförsäkring efter 45 dagar

Reseförsäkring långresa tar vid där hemförsäkringens reseskydd slutar gälla. Reser du med sportutrustning, till exempel golfbag eller skidutrustning, kan Långresa Plus vara ett bra val. Försäkringen erbjuds i samarbete med reseförsäkringsspecialisten Europeiska ERV.

Reseförsäkring för upp till 1 år långa resor

Planerar du en riktig långresa? Då är det bra att veta om att reseskyddet i de flesta hemförsäkringarna slutar att gälla efter 45–60 dagar. Ska du vara borta längre än så är det alltså viktigt att ha en bra reseförsäkring som kan ta vid där skyddet i din hemförsäkring upphör.

Reseförsäkring långresa ger dig ett omfattande skydd som på många sätt motsvarar reseskyddet i en vanlig hemförsäkring, med skillnaden att den gäller resor på upp till ett år. Dessutom ingår extra skydd, till exempel en hyrbilsförsäkring. Om du är 18–35 år kan en Backpacker reseförsäkring vara ett prisvärt alternativ.

 Jämför våra reseförsäkringar
› Se alla våra reseförsäkringar

Utökad reseförsäkring

Med Reseförsäkring långresa får du de flesta delar som brukar ingå i hemförsäkringens reseskydd, plus några extra tillägg som ökar tryggheten på resan. Och du betalar givetvis bara för den tid du behöver skyddet.

Här är några exempel på sådant som täcks av Reseförsäkring långresa:

Sjukvård och hemtransport

Blir du akut sjuk eller skadad på resan kan du behöva läkar- och sjukhusvård i utlandet. Du kan också få hjälp med hemtransport till Sverige om du på grund av sjukdom eller olycksfall inte kan resa hem som planerat.

Omfattande skydd för ditt bagage och dina saker

Om du råkar ut för stöld, förlust eller skador på dina ägodelar under resan har du ett skydd genom reseförsäkringen. Det täcker också för kontanter upp till 2 000 kr. Skulle du få med dig vägglöss hem i bagaget och tvingas sanera din bostad får du 1 000 kronor från försäkringen för att köpa en ny ryggsäck eller resväska.

Hyrbilsförsäkring

Får du skador på din hyrbil kan reseförsäkringen ge ersättning som täcker reparationskostnaden, eller självrisken till uthyrningsfirman. Skyddet gäller också för t ex. hyrd båt, moped eller vespa, och både i Sverige och utomlands upp till ett maxbelopp på 25 000 kronor.

Ansvars-, överfalls- och rättsskydd

Skulle du hamna i tvist eller krävas på skadestånd under resan kan du få hjälp med advokat- eller rättegångskostnaden. Du kan också få ersättning om du råkar ut för överfall.

Långresa Plus – med extra skydd för sportutrustning

Har du sportutrustning med dig på resan? Då kan du välja Långresa Plus som ger omfattande skydd för både egen, lånad och hyrd sportutrustning. Skulle den bli försenad, skadad eller stulen kan du få upp till 10 000 kronor i ersättning för hyra, eller 30 000 kronor för köp, av motsvarande utrustning.

Läs mer om vad som ingår i Reseförsäkring långresa

Vem kan köpa reseförsäkring långresa?

Reseförsäkring Långresa kan köpas av dig som är 18 år eller äldre och folkbokförd i Sverige eller Norge. Det finns ingen övre åldersgräns. Försäkringen kan tecknas så att den börjar gälla när reseskyddet i din hemförsäkring tar slut, för resor på upp till 365 dagar. Du kan också lägga till fler medresenärer i försäkringen, till exempel vänner eller barn.

Reseförsäkring som självriskskydd

Du kan också välja att köpa Reseförsäkring långresa från resdag ett. Då fungerar den som ett självriskskydd när din hemförsäkring ersätter en skada. Dessutom kompletterar reseförsäkringen med de delar där du saknar skydd genom din hemförsäkring. Om något skulle hända med din bostad eller bil där hemma när du är borta gäller självriskskyddet även där.

Förlängd reseförsäkring pris

Priset varierar beroende på var du ska åka, hur länge försäkringen ska gälla, hur många personer försäkringen ska omfatta och resenärernas ålder. Klicka på ”Köp reseförsäkring” och fyll i dina uppgifter, så ser du också ditt pris.

Försäkringsgivare är Europeiske Rejseforsikring, AS CVR-nr 62940514 genom Europeiska ERV filial org nr 516410-9208.

 

Självrisker Reseförsäkring Långresa

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får stå för vid skadetillfället. Reseförsäkring Långresa gäller utan självrisk. 

Rättsskydd

10 % av den totala skadekostnaden, dock lägst 2.500 kronor. Vid överklagan gäller självrisken för varje instans.

Information om distans- och hemförsäljningslagen

För reseförsäkringar som tecknas genom ett distansavtal finns möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar från det att försäkringen tecknats.

ICA Försäkring har Finansinspektionens tillstånd att bedriva försäkringsverksamhet och agerar förmedlare av reseförsäkring.

Försäkringsgivaren (Europeiske Rejseforsikring genom Europeiska ERV filial) och försäkringsförmedlaren (ICA Försäkring) står under Finansinspektionens tillsyn.

› Särskild information enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

› Förhandsinformation avseende försäkringsdistribution och försäkringsförmedling

 

Villkor och blanketter

Europeiska ERV

ICAs reseförsäkringar erbjuds i samarbete med reseförsäkringsspecialisten Europeiska ERV.

100 kr i bonus på ICA när du köper reseförsäkring

Solhatt och sandalerNär du köper någon av våra reseförsäkringar för minst 300 kr får du automatiskt 100 kr insatta på ditt stammiskonto.*

› Läs mer om ICA-bonus på dina försäkringar

*) För att få ICA-bonus behöver du vara stammis på ICA. Är du inte det kan du bli ICA-stammis här eller ansöka om ICA Bankens kort här.

Tips för reseapoteket

Har du allt nödvändigt inför resan? Hitta produkterna du behöver i ditt reseapotek på Apotek Hjärtat.

Stammisrabatter

Som stammis på ICA får du fina rabatter på resor, nöjen, träning och underhållning. 

Se alla erbjudanden