Ansökan olycksfallsförsäkring

Personer som ska omfattas av försäkringen:

   
 
  

 

ICA Försäkrings förköpsinformation och fullständiga villkor för olycksfallsförsäkring.

Om ni är fler än fem personer som ska omfattas av försäkringen, vänligen kontakta oss på telefon 033-47 47 90, vardagar 8–17.30.

Aldrig dubbelförsäkrad

Du vet väl att oavsett om du har en eller flera olycksfallsförsäkringar, din arbetsgivare kan ha tecknat en åt dig, får du ersättning från alla! De viktigaste ersättningarna – medicinsk- och ekonomisk invaliditet och dödsfallbelopp betalas ut från alla försäkringar - för samma skada.