Olycksfalls­försäkring för dig och din familj

Med vår olycksfalls­försäkring får du ett skydd dygnet runt till ett schysst pris.

Olycksfallsförsäkring utan självrisk

Med vår olycksfallsförsäkring kan du känna dig trygg med att vi finns där och hjälper dig om olyckan skulle vara framme.

Bra olycksfallsförsäkring till ett schysst pris

 • Ingen självrisk vid skada
 • Samma skydd utomlands i upp till 12 månader
 • Medförsäkra partner och barn till förmånligt pris
 • Försäkringen kan behållas livet ut
 • ICA-bonus på hela försäkringskostnaden för dig som är stammis

De flesta är dagtid försäkrade genom sin arbetsgivare, fackförbund eller skola. På fritiden är det fortfarande många som helt saknar olycksfallsskydd. Vår olycksfallsförsäkring ger dig och din familj ett skydd som gäller dygnet runt och du betalar ingen självrisk vid en eventuell skada.

En olycksfallsskada kan ge bestående men. Är oturen framme kan skadan innebära både sämre rörlighet och arbetsförmåga. En så kallad invaliditetsersättning från försäkringen kan då ge en bra ekonomisk kompensation. Även kostnader, resor och mediciner till följd av olycksfallsskadan kan ersättas.

Försäkra dig själv – eller hela familjen

Försäkringen kan köpas av dig som är mellan 18 och 72 år och bosatt i Sverige, och kan sedan behållas livet ut. Du kan lägga till vuxna och barn som bor på samma adress som medförsäkrade. Priserna ser du i tabellen nedan. Maximal ersättning från försäkringen är 1 000 000 kronor för vuxen och 500 000 kr för barn.

 • 99 kr/mån för en person
 • 184 kr/mån för två personer
 • 219 kr/mån för tre personer
 • 229 kr/mån för fyra personer*

*) Vill du lägga till ytterligare personer, kostar det 50 kr/mån per person.

Olycksfallsförsäkringen innehåller bland annat

 • 200 kr/dag vid sjukhusvistelse p.g.a. olycksfall i upp till 365 dygn
 • Upp till 50 000 kr i ersättning vid tandskada
 • Samma skydd utomlands i upp till 12 månader
 • Ersättning för sveda och värk
 • Ersättning för rehabilitering, hjälpmedel och terapi
 • Dödsfallsersättning - Till följd av olycksfall utbetalas 50 000 kr
 • Medicinsk invaliditet - Ersättning för bestående men/invaliditet
 • Förvärvmässig invaliditet - Vid 50 % invaliditet utbetalas 100 % av ersättningen, upp till 1 000 000 kr för vuxen och 500 000 kr för barn.

Ersättning för invaliditet (förvärvsmässig och medicinsk) och sveda och värk kan aldrig bli högre än 1 000 000 kr (maximala ersättningsbelopp). Det maximala ersättningsbeloppet minskas med 100 000 kr per år från att försäkrad fyllt 58 år. Maximal ersättning minskas till en lägsta nivå om 200 000 kr som uppnås när den försäkrade fyller 65 år. Försäkringen kan behållas livet ut.

I de fullständiga villkoren finns information om vilka ersättningar som gäller för respektive del i försäkringen.

Information om distans- och hemförsäljningslagen

För olycksfallsförsäkringar som tecknas genom ett distansavtal finns möjlighet att ångra köpet inom 30 dagar från det att försäkringen tecknats.

› Särskild information enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

› Förhandsinformation avseende försäkringsdistribution och försäkringsförmedling

Försäkringsgivaren ICA Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

Bra att veta

Blir ni fler i familjen under försäkringstiden, behöver ni kontakta oss och anmäla det, för att försäkringsskyddet ska gälla den/dem.

Bonus på din försäkring

ICA Stammis

Du vet väl att du får bonus på din försäkring? I ICA Stammis appen kan du enkelt följa din samlade bonus, både från din försäkring och andra delar inom ICA.

Du kan också se alla partnererbjudanden du får som stammis

› Ladda ner appen här

Vad sägs om att vi ringer dig?

Vi kan kontakta dig för en försäkringsgenomgång och se till att du är rätt försäkrad eller hjälpa dig att räkna fram ett pris på en ny försäkring.

› Fyll i dina kontaktuppgifter här