Diagnosersättning

Om barnet drabbas av någon av de sjukdomar eller tillstånd som finns särskilt listade i försäkringsvillkoren, till exempel malign tumör, MS och barnreumatism, utbetalas ersättning upp till 250 000 kronor.