Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, följa upp hur webbsidan används, samt för att stödja vår marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Jag förstår

Klagomålshantering

Här kan du hitta information om hur du ska göra när du har klagomål mot ICA Försäkring.

Om du inte är nöjd

ICA Försäkrings målsättning är nöjda kunder. Om du är missnöjd med beslutet i ett ärende eller hur du blivit bemött, är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. Kontakta gärna i första hand Kundservice eller din skadehandläggare så hjälper de dig. Är du inte nöjd med det svar du får har du möjlighet att vända dig till Klagomålsansvarig för ICA Försäkring.

Klagomålsansvarig är Karolina Reinholdsson.

För att vi så snabbt som möjligt ska kunna hjälpa till med klagomålet behöver vi få information om:

  • Försäkringsnummer/skadenummer 
  • Ditt namn, adress och telefonnummer 
  • Beskrivning av ditt ärende och vad du anser är fel

Klagomålet skickar du med brev eller e-post:

Brev - ICA Försäkring, Klagomålsansvarig, 504 82 Borås.
E-post - Klagomålsansvarig

Vi kan behöva lite tid på oss att hantera ärendet men vi återkommer senast inom två veckor med besked om hur ärendet kommer att hanteras.

Andra vägar för rådgivning och prövning

Du som är privatperson kan få rådgivning i frågor som rör försäkring eller skadereglering genom att kontakta:

På hallakonsument.se hittar du också kontaktuppgifter till konsumentvägledningen i din kommun, dit du kan vända dig för råd och hjälp.

Allmänna Reklamationsnämnden

Du som är privatperson har möjlighet att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN prövar bland annat ärenden där du inte är nöjd med försäkringsbolagets bedömning gällande skada på eller förlust av egendom, för mer information om vilka ärenden ARN prövar se deras hemsida. www.arn.se, Box 174, 101 23 Stockholm, Tfn 08-508 860 00, arn@arn.se

Svensk Försäkrings Nämnder

  • Nämnden för Rättsskyddsfrågor och Ombudskostnadsnämnden prövar ärenden som gäller rättsskyddsförsäkring
  • Personförsäkringsnämnden prövar ärenden som gäller medicinsk bedömning i sjuk- och olycksfallsförsäkring eller hem- och reseförsäkring
  • Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd prövar ärenden som gäller ersättning för personskada inom ansvars- och överfallsförsäkring som reglerats på skadeståndsrättslig grund.

För mer information om vilka ärenden Svensk Försäkrings Nämnder prövar se deras hemsida, www.forsakringsnamnder.se. Svensk Försäkrings Nämnder, Box 24067, 104 50 Stockholm, Tfn 08-522 787 20, info@forsakringsnamnder.se

Trafikskadenämnden

Trafikskadenämnden prövar ärenden som rör personskada i följd av trafik. Trafikskadenämnden lämnar rådgivande yttranden om bedömning och beräkning av ersättningsfrågor gällande trafikskadeersättning. www.trafikskadenamnden.se, Box 24048, 104 50 Stockholm, tel 08-522 787 00.

EU:s webbplats för tvistlösning

Om du är missnöjd med något du köpt på internet kan du också vända dig till EU:s webbplats för tvistlösning.

Övriga instanser

Det finns alltid möjlighet att väcka talan i allmän domstol, www.domstol.se

 

Besök oss på Facebook

Om du har en fråga om våra försäkringar svarar vi på frågor via Facebook alla vardagar kl 8-18.

› Till ICA Försäkring på Facebook