Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, följa upp hur webbsidan används, samt för att stödja vår marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Jag förstår

Klagomålshantering

Här kan du hitta information om hur du ska göra när du har klagomål mot ICA Försäkring.

Om du inte är nöjd

Du som kund är viktig för oss. Bemötandet du får av oss ska vara enkelt och medmänskligt. Vi är därför måna om din feedback och de synpunkter du har på vår hantering av ditt ärende.

Steg 1

Om du inte är nöjd ska du i första hand kontakta den handläggare du varit i kontakt med. Många gånger kan vi tillsammans reda ut eventuella frågetecken och missuppfattningar över telefon.

Steg 2

Är du fortfarande missnöjd med det bemötande eller den information du fått av din handläggare? Be att få kontakt med närmaste chef, så att vi kan få ta del av dina synpunkter och förbättra våra rutiner.

Är du missnöjd med det beslut du fått i ditt skadeärende kan du istället begära att få ditt ärende omprövat. Information om hur det går till har du fått tillsammans med ditt beslut.

Steg 3

När det gäller beslut i ett skadeärende kan du i sista hand få ditt ärende prövat i ICA Försäkrings skadenämnd. Information om hur det går till har du fått tillsammans med ditt beslut. Tänk på att nämnden inte kan pröva medicinska frågor. Sådana ärenden prövas istället av externa nämnder där man har den medicinska sakkunskapen.

Skadenämnden består av en ordförande och fem ledamöter. Ordförande är ICA Försäkrings försäkringsjurist och ledamöterna är:

  • en advokat specialiserad inom försäkringsrätt
  • fyra funktioner från ICA Försäkrings ledningsgrupp

Klagomålsansvarig

Du har alltid rätt att vända dig till ICA Försäkrings klagomålsansvarig som kan slussa dig rätt om du är tveksam. Vi kan behöva lite tid på oss att hantera ditt ärende, men vi återkommer till dig senast inom två veckor.

Klagomålsansvarig är Karolina Reinholdsson och för att hjälpa dig rätt behöver hon information om:

  • Försäkringsnummer/skadenummer
  • Ditt namn, adress och telefonnummer
  • Beskrivning av ditt ärende och vad du anser är fel

Du når Klagomålsansvarig via mejl Klagomålsansvarig eller brev (ICA Försäkring, Klagomålsansvarig, 504 82 Borås).

Andra vägar för rådgivning och prövning

Du som är privatperson kan få rådgivning i frågor som rör försäkring eller skadereglering genom att kontakta:

På hallakonsument.se hittar du också kontaktuppgifter till konsumentvägledningen i din kommun, dit du kan vända dig för råd och hjälp.

Allmänna Reklamationsnämnden

Du som är privatperson har möjlighet att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN prövar bland annat ärenden där du inte är nöjd med försäkringsbolagets bedömning gällande skada på eller förlust av egendom, för mer information om vilka ärenden ARN prövar se deras hemsida. www.arn.se, Box 174, 101 23 Stockholm, Tfn 08-508 860 00, arn@arn.se

Svensk Försäkrings Nämnder

  • Nämnden för Rättsskyddsfrågor och Ombudskostnadsnämnden prövar ärenden som gäller rättsskyddsförsäkring
  • Personförsäkringsnämnden prövar ärenden som gäller medicinsk bedömning i sjuk- och olycksfallsförsäkring eller hem- och reseförsäkring
  • Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd prövar ärenden som gäller ersättning för personskada inom ansvars- och överfallsförsäkring som reglerats på skadeståndsrättslig grund.

För mer information om vilka ärenden Svensk Försäkrings Nämnder prövar se deras hemsida, www.forsakringsnamnder.se. Svensk Försäkrings Nämnder, Box 24067, 104 50 Stockholm, Tfn 08-522 787 20, info@forsakringsnamnder.se

Trafikskadenämnden

Trafikskadenämnden prövar ärenden som rör personskada i följd av trafik. Trafikskadenämnden lämnar rådgivande yttranden om bedömning och beräkning av ersättningsfrågor gällande trafikskadeersättning. www.trafikskadenamnden.se, Box 24048, 104 50 Stockholm, tel 08-522 787 00.

EU:s webbplats för tvistlösning

Om du är missnöjd med något du köpt på internet kan du också vända dig till EU:s webbplats för tvistlösning.

Övriga instanser

Det finns alltid möjlighet att väcka talan i allmän domstol, www.domstol.se

 

Besök oss på Facebook

Om du har en fråga om våra försäkringar svarar vi på frågor via Facebook alla vardagar kl 8-18.

› Till ICA Försäkring på Facebook