Klagomålshantering

Här kan du hitta information om hur du ska göra när du har klagomål mot ICA Försäkring.

Om du inte är nöjd

Du som kund är viktig för oss. Bemötandet du får av oss ska vara enkelt och medmänskligt. Vi är därför måna om din feedback och de synpunkter du har på vår hantering av ditt ärende. Om du är missnöjd och vill framföra ett klagomål gör du det kostnadsfritt via formuläret nedan.

Fyll i formuläret 

Du kan också

Steg 1

Lyfta det du är missnöjd med till den handläggare du varit i kontakt med. Många gånger kan vi tillsammans reda ut eventuella frågetecken och missuppfattningar över telefon.

Steg 2

Är du missnöjd med det beslut du fått i ditt skadeärende kan du begära att få ditt ärende omprövat. Ärendet kommer ses över av någon annan än din handläggare. Information om hur det går till har du fått tillsammans med ditt beslut.

Är du missnöjd med ett beslut från kundservice kan du begära att få ditt ärende omprövat. Använd dig av formuläret ovan för att komma i kontakt med Klagomålsansvarig.

Steg 3

I sista hand kan du få ditt ärende prövat i ICA Försäkrings Överprövningsnämnd. Information om hur det går till har du fått tillsammans med ditt skadebeslut, alternativt av omprövningsansvarig hos kundservice. Tänk på att nämnden inte kan pröva medicinska frågor. Sådana ärenden prövas istället av externa nämnder där man har den medicinska sakkunskapen. Överprövningsnämnden består av en ordförande och fyra ledamöter: 

  • bolagets försäkringsjurist (ordförande)
  • kundombudsman (extern konsult specialiserad inom försäkringsrätt)
  • produktansvarig
  • gruppchef
  • en medlem av ICA Försäkrings ledningsgrupp.

Klagomålsansvarig

Du har alltid rätt att vända dig till ICA Försäkrings klagomålsansvarig även om denne inte kan ändra ditt beslut. Genom att framföra dina synpunkter bidrar du till en möjlighet för oss att utveckla verksamheten. Vi återkommer till dig senast inom två veckor.

Klagomålsansvarig är Joakim Demiri. Du når enklast klagomålsansvarig via mejl: Klagomålsansvarig. Du kan också skicka ett brev till oss, men då dröjer svaret något längre (ICA Försäkring, Klagomålsansvarig, 504 82 Borås).

Kostnadsfri klagomålshantering

Kunder har rätt att kostnadsfritt framföra ett klagomål till ICA Försäkring. Om du inte har möjlighet att använda formuläret eller mejl och har frågor om hur du går tillväga kan du kontakta Klagomålsansvarig eller kundservice.

Andra vägar för rådgivning och prövning

Du som är privatperson kan få rådgivning i frågor som rör försäkring eller skadereglering genom att kontakta:

På hallakonsument.se hittar du också kontaktuppgifter till konsumentvägledningen i din kommun, dit du kan vända dig för råd och hjälp.

Allmänna Reklamationsnämnden

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet som prövar tvister mellan konsumenter och företag. ARN prövar bland annat ärenden där du inte är nöjd med försäkringsbolagets bedömning gällande skada på eller förlust av egendom, för mer information om vilka ärenden ARN prövar se deras hemsida. www.arn.se, Box 174, 101 23 Stockholm, Tfn 08-508 860 00, arn@arn.se

En förutsättning för en anmälan till ARN är att du först har skickat in ett klagomål till oss, som vi har getts möjlighet att hantera och besvara.

Svensk Försäkrings Nämnder

  • Nämnden för Rättsskyddsfrågor och Ombudskostnadsnämnden prövar ärenden som gäller rättsskyddsförsäkring.
  • Personförsäkringsnämnden prövar ärenden som gäller medicinsk bedömning i sjuk- och olycksfallsförsäkring eller hem- och reseförsäkring.
  • Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd prövar ärenden som gäller ersättning för personskada inom ansvars- och överfallsförsäkring som reglerats på skadeståndsrättslig grund.

För mer information om vilka ärenden Svensk Försäkrings Nämnder prövar se deras hemsida, www.forsakringsnamnder.se. Svensk Försäkrings Nämnder, Box 24067, 104 50 Stockholm, Tfn 08-522 787 20, info@forsakringsnamnder.se

Trafikskadenämnden

Trafikskadenämnden prövar ärenden som rör personskada i följd av trafik. Trafikskadenämnden lämnar rådgivande yttranden om bedömning och beräkning av ersättningsfrågor gällande trafikskadeersättning. www.trafikskadenamnden.se, Box 24048, 104 50 Stockholm, tel 08-522 787 00.

EU:s webbplats för tvistlösning

Om du är missnöjd med något du köpt på internet kan du också vända dig till EU:s webbplats för tvistlösning.

Övriga instanser

Det finns alltid möjlighet att väcka talan i allmän domstol, www.domstol.se

För specifika frågor om dina försäkringar

Vill du prata med oss om dina försäkringar är det alltid bäst att ringa oss på 033-47 47 90vardagar 8–17.30, så hjälper vi dig gärna.

För allmänna frågor

Har du en allmän fråga om oss eller våra försäkringar som du inte hittar i våra vanliga frågor och svar, kan du skicka ett meddelande till oss via något av våra formulär.