ICA Försäkring tar ansvar

För oss går långsiktig lönsamhet hand i hand med ett medvetet hållbarhetsarbete och engagemang i viktiga samhällsfrågor. Här ser du vad vi gör idag.

Försäkringsskydd för våld i nära relationer

ICA Försäkring var bland de första försäkringsbolagen att införa ett skydd i hemförsäkringen för den som drabbas av våld i nära relationer, bland annat ombudshjälp och ett omställningsskydd vid flytt till skyddat boende.

› Läs mer om skyddet i vår hemförsäkring

Samtalsstöd genom BlueCall

Alla som har någon av våra försäkringar har tillgång till kostnadsfria stödsamtal genom appen BlueCall. På det sättet hoppas vi hjälpa våra kunder att förebygga psykisk ohälsa.

› Läs mer om samtalsstödet via BlueCall

Jourhavande kompis – hjälp till självhjälp för unga

Psykisk ohälsa är ett växande problem i hela samhället. Det kan handla om allt från oro och sömnproblem, till ångest och svårigheter att hantera vardagen. När unga hamnar i psykisk ohälsa blir det förstås tuffare att klara skolan, studierna och komma ut på arbetsmarknaden. ICA Banken och ICA Försäkring samarbetar med Jourhavande kompis för att fler unga ska få möjligheten att prata med någon.

› Läs mer om vårt och ICA Bankens samarbete med Jourhavande kompis

Skydd för förnyelsebar el

Husägare som har solceller, vind- eller vattenkraft som slutar fungera efter en skada kan få ersättning för elen man inte kan producera under tiden som skadan åtgärdas. ICA Försäkring var först i branschen med detta skydd.

› Läs mer om ersättningen för utebliven elproduktion

Terapi för hela familjen

När ditt barn mår dåligt drabbas hela familjen. Inom ramen för barnförsäkringen erbjuder vi upp till 15 tillfällen med kristerapi för ditt barn och din familj. Terapisamtalen ges i samarbete med Falck Healthcare.

› Läs mer om innehållet i vår barnförsäkring

Krishjälp vid mobbning

Att råka ut för mobbning i skolan kan vara djupt kränkande. Vår hemförsäkring innehåller kristerapi med upp till 10 tillfällen hos en psykolog.

› Läs om innehållet i vår hemförsäkring

Miljökrav på bilverkstäder

ICA Försäkring samarbetar med bilverkstäder över hela landet. Vi ställer krav på att de verkstäder vi rekommenderar till våra kunder ska uppfylla våra miljöföreskrifter.

› Se vilka verkstäder vi samarbetar med