Så skyddar vi personuppgifter

Ditt förtroende är viktigt för oss. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person.

Personuppgifter är information kopplad till dig

Ditt förtroende är viktigt för oss. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett ett dataskyddsombud vars uppgift är att granska att vi följer dessa regler, riktlinjer och rutiner. Vi samlar in personuppgifter t.ex. när du ansöker om försäkring eller beräknar pris på vår hemsida. Vi behandlar personuppgifterna bland annat för att hantera din försäkringsansökan och för att kunna administrera försäkringen om du blir kund hos oss.

Vi skyddar din integritet

Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss. Vi på ICA Försäkring värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet, som till exempel Dataskyddsförordningen, Dataskyddslagen och regler om försäkringssekretess. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Så här behandlar ICA Försäkring dina personuppgifter

ICA Försäkring behandlar personuppgifter för att kunna administrera försäkringsförhållandet. Vi samlar in personuppgifter t.ex. när du ansöker om försäkring och vi behandlar dessa bland annat för att hantera din ansökan, administrera försäkringen, utreda och reglera skador, genomföra kundanalyser- och undersökningar samt för att följa upp och utvärdera vår verksamhet. Vi kan även använda de uppgifter vi har om dig för att lämna relevant information om och marknadsföra våra egna, ICA-koncernens och särskilt utvalda samarbetspartners varor och tjänster.

Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, t.ex. namn och personnummer, adress, fastighetsbeteckning, registreringsnummer och hälsouppgifter. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för syftet med behandlingen och gallras därefter enligt särskilda rutiner.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med bolag inom ICA-koncernen i vissa fall och vi kan också dela uppgifter med t.ex. tjänsteleverantörer, andra försäkringsbolag, skadeanmälningsregister, myndigheter och domstolar. 

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har till exempel rätt att begära tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag) och till dataportabilitet. Du kan även rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas, att behandlingen begränsas, att eventuella samtycken återkallas och att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

› Komplett information om behandling av personuppgifter (pdf)

Rätt att begära registerutdrag

Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som ICA Försäkring behandlar. Du kan också begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga.

› Beställ ett registerutdrag

Rätt att begära dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format. Till skillnad från ett registerutdrag ingår här endast vissa av de uppgifter som du själv har tillhandahållit oss, till exempel om du har lämnat din e-postadress i samband med en ansökan. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet.

› Beställ dataportabilitet

Vi tål att jämföras

På Konsumenternas.se kan du jämföra och se hur ICA Försäkrings försäkringar står sig mot andra försäkringsbolag.

› Till Konsumenternas.se

Besök oss på Facebook

Har du en allmän fråga till oss finns vi tillgängliga via Facebook alla vardagar kl 8–17. 

› Till ICA Försäkring på Facebook