Dödsfallsersättning Barnförsäkring

Om ditt barn avlider betalas ett engångsbelopp ut, oavsett dödsfallsorsak.