Ekonomisk invaliditet

En bestående nedsättning av barnets framtida arbetsförmåga med minst 50 % efter sjukdom eller olycksfallsskada som samtidigt medfört medicinsk invaliditet. Ersättningen betalas ut med ett engångsbelopp som ökar med invaliditetsgraden. Vid 100 % invaliditet är ersättningen 200 % av försäkringsbeloppet.