Kostnadsfri försäkring vid förälders dödsfall

Avlider någon av barnets vårdnadshavare gäller försäkringen kostnadsfritt tills barnet fyllt 18 år.