Medicinsk invaliditet

En bestående nedsättning av den försäkrades fysiska eller psykiska funktionsförmåga efter olycksfallsskada eller av sjukdom. Invaliditetsgraden bestäms i procent av funktionsförmågan enligt en fastställd tabell som är gemensam för försäkringsbranschen. Ersättningen betalas ut med ett engångsbelopp som ökar med graden av invaliditet. Vid 100 % invaliditet är ersättningen 300 % av försäkringsbeloppet.