Rehabilitering och engångskostnader för hjälpmedel

Barnförsäkringen ger ersättning för rehabilitering och rehabiliteringshjälpmedel som godkänts i förväg av ICA Försäkring. Det kan t. ex. gälla sjukgymnastik, rehabiliteringshjälpmedel eller handikappanpassning av bostaden. För behandling ersätts upp till 15 tillfällen och för hjälpmedel eller bostadsanpassning ersätts kostnader upp till 220 000 kr.