Bostadsrättstillägg

Försäkringen gäller till exempel egendom som tillhör bostadsrättsföreningen men som du är underhållsskyldig för och den gäller till fullvärde.

Den gäller också din egna fasta inredning. Ersättning lämnas för den del av skadan som inte kan ersättas av föreningens fastighetsförsäkring,

Försäkringen gäller också plötsliga och oförutsedda skador i din lägenhet som du orsakar själv. Vid vattenskador och läckage i våtrum kan du få ersättning för yt- och tätskikt.

Självrisken är 1 500 kr.