Byggår

Ange det år huset blev färdigbyggt. För att kunna teckna hemförsäkring för hus/villa får huset inte vara byggt tidigare än 1910.