Fast självrisk

Självrisken är den del av behandlingskostnaden du själv ska betala och den består av en fast och rörlig del.

Den fasta självrisken betalar du en gång per självriskperiod (130 dagar).