ID-nummer/chip-nummer katt

Om din katt har ett nummer tatuerat i örat, så fyller du i detta och är din katt är chipmärkt ska numret vara 15 siffror långt.

ID-numret kan du se på din katts vaccinationsintyg.