Rörlig självrisk

Självrisken är den del av behandlingskostnaden du själv ska betala och den består av en fast och rörlig del.

Den rörliga självrisken betalas vid varje besök.