Extra byggnader

Här anger du eventuella vidbyggda eller fristående garage, carports, uthus och förråd. Garage eller förråd i bostadshusets källare behöver du inte ange.