Trafikförsäkring snöskoter

...är ett lagkrav för snöskoter, så länge den inte är avställd. I vår trafikförsäkring ingår utan kostnad också Trafikolycksfall och Krishjälp.