Graviditets- och förlossningskomplikationer

Försäkringen ersätter graviditets- och förlossningskomplikationer för den gravida med 3.000 kronor som ett engångsbelopp. De komplikationer som ersätts är: havandeskapsförgiftning, missfall, akut kejsarsnitt, svår blodförlust, svår perinealbristning, blödning i slidvägg, analinkontinens med kvarstående besvär. Gäller endast Gravid Plus.