Medicinsk invaliditet vid olycksfall

Om den gravida, bebisen eller partnern får en bestående nedsättning av sin fysiska eller psykiska funktionsförmåga till följd av olycksfallsskada, betalas ett engångsbelopp ut. Invaliditetsgraden bestäms i procent av funktionsförmågan enligt en fastställd tabell som är gemensam för försäkringsbranschen. Maxbeloppet är 500.000 kronor. Ingår i Gravid Fri och Gravid Plus.