Sjukhusvistelse för bebisen

Om bebisen blir inskriven på sjukhus för vård eller behandling under minst tre dygn på grund av olycksfallsskada, sjukdom eller vård på neonatalavdelning betalas en dagersättning ut från första dagen. Gäller endast Gravid Plus.