Vårdersättning för bebisen

Om bebisens vårdnadshavare får vårdnadsbidrag från Försäkringskassan i samband med olycksfallsskada eller sjukdom, ger försäkringen ersättning med upp till 9.000 kronor i månaden. Storleken på ersättningen står i relation till storleken på det beviljade vårdnadsbidraget. Gäller endast Gravid Plus.