Halvförsäkring

En halvförsäkring omfattar förutom Trafikförsäkring följande moment:

Stöld

Du får ersättning om din bil stjäls och för skador på bilen efter inbrott/stöldförsök.

Självrisk 1500 kr

Glas

Betalning för reparation eller byte av glasrutor som krossas eller spräcks.

Självrisk 1500 kr för byte och 200 kr vid reparation.

Brand

Ersätter skador på bilen efter brand, blixtnedslag eller explosion.

Självrisk 1500 kr

Maskinskada

Gäller för bil som är yngre än 8 år och som körts mindre än 10 000 mil omfattas plötsliga fel som påverkar bilens funktion på tex motor, elektronik, växellåda och kraftöverföring.

Självrisk 1500 kr efter 6000 mil 3000 kr.

Räddning

Bärgning av bilen till verkstad vid trafikolycka, stöld eller annat driftstopp.

Självrisk 1500 kr

Rättskydd

Betalar ombuds och rättegångskostnader upp till 250 000 vid tvister kopplat till ditt bilägande

Självrisk 20% av skadekostnaden, lägst 1500 kr.