Källare och souterräng

Välj Ja om huset har helt eller delvis källare eller om det är av typen souterräng.