Krisförsäkring

Om du råkar ut för en traumatisk händelse, exempelvis brand eller inbrott, kan du få ersättning för kristerapi (upp till 10 besök). Försäkringen gäller utan självrisk. Mer information hittar du i villkoren.