Glas MC

Försäkringen betalar reparation eller byte av siktrutor som krossats eller spräckts. Försäkringsvillkoren skiljer sig mellan halv- och helförsäkring. Glasskada som uppkommer vid trafikolycka omfattas istället av  vagnskadeförsäkring.