Självrisk vagnskada MC

Ju högre självrisk du väljer för vagnskada, desto lägre blir priset för din helförsäkring. Vagnskada är skador på motorcykeln som du själv orsakar. Mer om självrisker hittar du i villkorssammanfattningen för försäkringen.