Olycksfallstillägg (invaliditetstillägg)

Tillägget ger bland annat medicinsk invaliditetsersättning med upp till 30 prisbasbelopp och gäller till den dag den försäkrade fyller 70 år.

Observera att detta inte är en komplett olycksfallsförsäkring utan bör ses som ett komplement till en sådan och stärker då skyddet vid invaliditet.