Omställningsskydd vid våld i hemmet

Ersätter skäliga kostnader under de första tre månaderna upp till 15 000 kr vid skyddat boende eller liknande verksamhet när du drabbats av våld i hemmet.

Hjälper också dig med omprövning av nedlagd förundersökning och att ansöka om ersättning från brottsoffermyndigheten.