Personnummer

Personnumret ska fyllas i med 12 siffror enligt ååååmmddnnnn.