Pluspaket Hus

Hus Plus

Begränsat åldersavdrag och högre ersättning för hussvampsskador och skador på din tomt. Inkluderar även en självriskreducering för dina vitvaror med lägre självrisk och utan åldersavdrag i tre år.

Hem Plus

Självriskreducering med 1 200 kr vid brand och inbrott i bostad. Elektronikskydd med självriskreducering och förbättrat åldersavdrag för stationär elektronik. Utökat bortaskydd. Fördubblat ersättningsbelopp (200 000 kr) för personlig lös egendom på annan plats än i bostaden.

Rese Plus

Innehåller avbeställningsskydd och ersättningsresa vid olycksfallsskada, akut sjukdom eller dödsfall. Även ersättning för sjukhusvistelse och ersättning vid försening av hemresa. Självriskeliminering för hela resemomentet.