Privatansvar

Försäkringen gäller för dig som privatperson om du blir krävd på skadestånd för att du skadat någon eller någons egendom. Vi hjälper dig att utreda, förhandla samt betalar eventuellt skadestånd. Högsta ersättningsbelopp är 5 000 000 kr.

Mer om Privatansvar finns läsa om i villkoren.