Avbruten resa

Om du behöver resa hem p.g.a. en oförutsedd händelse kan du få ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader.