Outnyttjade kursavgifter

Tvingas du avbryta dina studier i förtid p.g.a. att du eller nära anhörig blir akut sjuk, eller att din bostad hemma drabbas av allvarlig skada, kan du få upp till 50.000 kr i ersättning för delar av kursavgifter som du inte kunnat utnyttja.