Personförsening

Skydd som kan ge dig ersättning om du blir mer än tre timmar försenad på ut- eller hemresan.