Sammanboende

Med sammanboende avses make/maka, sambo eller registrerad partner som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.