Stödsamtal via BlueCall

Du som har någon av våra försäkringar har tillgång till tre stödsamtal per år via BlueCall. Genom appen kan du chatta eller ringa och prata med terapeut för att öka välmåendet och förebygga psykisk ohälsa.

› Mer om samtalsstödet