Fråga 5

Försäkringen gäller inte om du uppbär någon typ av pension och vi vill därför säkerställa att du inte tecknar en försäkring som du inte kan nyttja. Försäkringen är prissatt efter att den som är försäkrad är fullt arbetsför och inte uppbär någon typ av pension.