Total månadskostnad

Skriv in det sammanlagda beloppet som hushållet betalar i ränta och amortering för bolånet.