Vattenburen värme

Vattenburen värme är en uppvärmningsform som sker med hjälp av varmvatten som cirkulerar i ett rörsystem till element eller golvvärme som finns installerade i byggnaden.

Värmekällan kan till exempel komma från fjärrvärme eller vara en olje- eller vedpanna, bergvärme-, jordvärme eller frånluftsvärmepump i byggnaden.