Maskinskada

Råkat ut för motorhaveri eller elfel på din bil? Anmäl enkelt skadan här.

Maskinskada – gör skadeanmälan

Det kan vara besvärligt när bilen går sönder. Därför ska vi försöka hjälpa dig så snabbt som möjligt. Så råkar du till exempel ut för någon form av motorhaveri eller elfel på din bil kan du enkelt anmäla skadan här på vår hemsida. För att vi ska kunna utreda maskinskadan behöver du ta bilen till en verkstad som kan göra en felsökning och se var felet ligger. 

Innan du anmäler

  • Ha registreringsnummer tillgängligt.
  • Behöver du assistans eller bärgningsservice ring 033-78 60 569 

Gör skadeanmälan på webben

Självrisk och åldersavdrag 

Självrisk är den del av skadan som du får betala själv. Hur stor den är står i ditt försäkringsbrev eller i villkoret.

Tänk på! 

Bilens maskinskadeförsäkring slutar att gälla när bilen har gått mer än 12 000 mil eller fyller 8 år.

Nästa steg  

På ICA Försäkring vill vi hjälpa dig så fort som möjligt när du hamnar i en svår situation. Här kan du se hur ett normalt skadeärende går till. Givetvis kan det skilja sig åt från fall till fall hur vi utreder skadan och hur lång tid det tar.

  1. Du anmäler skadan till oss.
  2. Ett ärende registreras och du får besked senast nästa arbetsdag om att vi mottagit din anmälan. En handläggare tilldelas.
  3. Inom en vecka går handläggaren igenom din anmälan och ser om allt som vi behöver för vår bedömning finns, annars kontaktar vi dig för kompletteringar.
  4. När vi har allt för att kunna göra en bedömning skickar vi ett beslut till dig.  Har du fått skador på din egen bil och har en försäkring som täcker det kommer du att få beställa tid på en verkstad.
  5. Självrisken betalar du till verkstaden.
  6. När skadan är åtgärdad avslutas ärendet hos oss. 

Vid maskinskada utomlands

Kontakta Kundservice på 033-47 47 90vardagar 8–17.30. Övriga tider, ring SOS International på +46 8 51 79 28 17.

I händelse av skada

Glöm inte att spara kvitton på alla utlägg som du vill ha ersättning för.