Anmäla personskada

Har anmäler du skador som gäller ICAs olycksfalls-, gravid-, barn- eller trafikförsäkring.

Olycksfall

Har du råkat ut för en olycka? Här anmäler du enkelt din olycksfallsskada online.

Anmäl personskada

Har du råkat ut för en plötslig skada kan du få ersättning från olycksfallsförsäkringen, hemförsäkringen, trafikförsäkringen eller gravidförsäkringen, beroende på hur du blivit skadad. Barnförsäkringen gäller för sjukdom och olycksfall upp till 25 år.

Skadad i trafiken?

Om du har blivit skadad i trafiken, anmäler du din skada här.

Barn - olycksfall och sjukdom

Om ditt barn blivit sjukt eller råkat ut för en skada.

Överfall

Här gör du skadeanmälan för överfall.

Gravid - olycksfall och sjukdom

Om du är gravid och råkat ut för sjukdom eller skada.

Vid sjukdom eller olycksfall utomlands

Kontakta SOS International på telefon +46 8 51 79 28 17.