Anmäl skadegörelse

När någon med uppsåt har skadat din bil gör du enkelt din anmälan här.

Anmäl skadegörelse

Det kan vara besvärligt när någon orsakat skador med flit på bilen. Därför ska vi försöka hjälpa dig så snabbt som möjligt. Så har du råkat ut för skadegörelse på din bil, till exempel att någon har repat din bil med en nyckel, kan du enkelt anmäla skadan här på vår hemsida.   

Innan du anmäler

  • Gör en polisanmälan
  • Ha registreringsnummer tillgängligt.
  • Finns det någon annan som sett händelsen? Om Ja, plocka fram kontaktuppgifter innan du anmäler.

Tänk på!

Gäller det skadegörelse utomlands ska du anmäla den till polisen i det land där stölden har skett. Ring SOS International på +46 8 51 79 28 17 om du behöver assistans.

Gör skadeanmälan på webben

Självrisk och åldersavdrag 

Självrisk är den del av skadan som du får betala själv. Hur stor den är står i ditt försäkringsbrev eller i villkoret.

Nästa steg

På ICA Försäkring vill vi hjälpa dig så fort som möjligt när du hamnar i en svår situation. Här kan du se hur ett normalt skadeärende går till. Givetvis kan det skilja sig åt från fall till fall hur vi utreder skadan och hur lång tid det tar.  

  1. Du anmäler skadan till oss.   
  2. Ett ärende registreras och du får besked senast nästa arbetsdag om att vi mottagit din anmälan. En handläggare tilldelas.    
  3. Inom en vecka går handläggaren igenom din anmälan och ser om allt som vi behöver för vår bedömning finns, annars kontaktar vi dig angående kompletteringar.   
  4. När vi har allt för att kunna göra en bedömning skickar vi ett beslut till dig.  Har du fått skador på din egen bil och har en försäkring som täcker det kommer du att få beställa tid på en verkstad.   
  5. Självrisken betalar du till verkstaden.   
  6. När skadan är åtgärdad avslutas ärendet hos oss.    

I händelse av skada

Glöm inte att spara kvitton på alla utlägg som du vill ha ersättning för.